Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Staff Directory

Właścicielka

Pacia ♡

Pacia ♡


- Główne zarządzanie całym projektem GreenHaze,

- Przyjmowanie nowych serwerów oraz decydowanie o wszystkich kluczowych sprawach odnośnie całej sieci,

- Zarządzanie współpracami, płatnościami usług na forum,

- Rozwiązywanie problemów związanymi z siecią,

- Rozpatrywanie reklamacji dot. usług na forum,

- Informowanie o awansach/degradacjach na forum,

- Decydowanie o głównym składzie administracyjnym forum,

- Rozpatrywanie awansów, degradacji, rezygnacji, nieobecności oraz skarg na administrację/użytkowników forum,

- Realizacja propozycji oraz błędów dot. forum.

- Realizacja rang unikatowych/premium,

- Nadzorowanie pracy pozostałych członków administracji,

- Moderacja działów na forum,


Administrator

Krystek. ♡

Krystek. ♡

Uważaj!


- Zarządzanie projektem GreenHaze,

- Przyjmowanie nowych serwerów oraz decydowanie o wszystkich kluczowych sprawach odnośnie całej sieci po ówczesnej naradzie z Właścicielką,

- Zarządzanie płatnościami usług na forum,

- Rozwiązywanie problemów związanymi z siecią,

- Rozpatrywanie reklamacji dot. usług na forum,

- Informowanie o awansach/degradacjach na forum,

- Decydowanie o składzie administracyjnym,

- Rozpatrywanie awansów, degradacji, rezygnacji, nieobecności oraz skarg na administrację/użytkowników forum,

- Realizacja propozycji oraz błędów dot. forum.

- Realizacja rang unikatowych/premium,

- Nadzorowanie pracy pozostałych członków administracji,

- Moderacja działów na forum,


Juniorki

MichalY

MichalY

Gold Nova Master


- Tworzenie działu dla nowego serwera po jego przyjęciu,

- Tworzenie oraz nadawanie rang administracyjnych dla nowo przyjętych serwerów,

- Nadzorowanie działów serwerowych,

- Nadzorowanie działu redakcji oraz grafików,

- Nadzorowanie pracy moderatorów, redaktorów, grafików,

- Rozwiązywanie sporów/konfliktów na chatboxie,

- Decydowanie o niektórych kwestiach dot. forum,

- Rozwiązywanie spraw dotyczących odwołań i odpracowywania warnów,

- Rozpatrywanie urlopów oraz skarg na użytkowników poniżej rangi Junior Administrator,

- Pilnowanie terminów ważności usług na forum,

- Prowadzenie listy urlopowiczów,

- Organizacja konkursów forumowych,

- Rozpatrywanie wniosków o zmianę nicku,

- Realizacja rang unikatowych/premium,

- Nadawanie ostrzeżeń za łamanie zasad panujących na forum,

- Moderacja działów na forum,


Moderatorzy

ZgreDeK3

ZgreDeK3

Naczelny Skrzat


- Organizacja konkursów forumowych,

- Rozpatrywanie urlopów i skarg poniżej rangi Moderator,

- Nadzorowanie działów serwerowych,

- Nadzorowanie działu redakcji oraz grafików,

- Rozwiązywanie sporów/konfliktów na chatbox'ie,

- Pilnowanie porządku na forum,

- Nadawanie ostrzeżeń za łamanie zasad panujących na forum,

- Moderacja działów na forum,

skutymen

skutymen

Legendarny Boss


- Organizacja konkursów forumowych,

- Rozpatrywanie urlopów i skarg poniżej rangi Moderator,

- Nadzorowanie działów serwerowych,

- Nadzorowanie działu redakcji oraz grafików,

- Rozwiązywanie sporów/konfliktów na chatbox'ie,

- Pilnowanie porządku na forum,

- Nadawanie ostrzeżeń za łamanie zasad panujących na forum,

- Moderacja działów na forum,


×
×
  • Create New...

Important Information

Przed rozpoczęciem przeglądania strony prosimy o zaakceptowanie Terms of Use oraz Privacy Policy.